ලි.ප. අංකය පිරිවෙනේ නම සහ ලිපිනය පරිවෙනාධිපති හිමිගේ නම දුරකථන අංක විද්‍යුත් ලිපිනය
2/පිරි/1/මහ/41 ශ්‍රී සද්ධාතිස්ස විද්‍යාප්‍රදීප මූලික පිරිවෙන, කුඩාපීලිගම, ගෙලිඔය. කුඩාපීලිගම නන්ද හිමි 0812218721 / 0718218721 [email protected]
ED/3/8/9/maha/51 සිරි සිද්ධාර්ථ මහ පිරිවෙණ, උඩඉගුරුවත්ත, දොලූව, ගම්පොළ ශාස්ත්‍රපති පූජ්‍ය උඩිස්පත්තුවේ රේවත හිමි 0813801774/0714400285 [email protected]

අදහස්

ගොඩක් හොද වැඩ සටහනක්. පිරිවෙන් ක්ශේස්ත්‍රය නව තාක්ශනයත් සමග ඉදිරියට යෑම පිළිබඳව බොහොම ආඩම්බරයි… තෙරුවන් සරණයි..
පූජ්‍ය රත්නපුරේ රතන හිමි, සිරි ගුණරතන මූලික පිරිවෙන
ගොඩක් වටිනවා
ගම්/මිනු /සිරිනිකේත මහ පිරිවෙන , පූජ්‍ය හොරම්පැල්ලේ රාහුල හිමි.
අතිශය වැදගත්. අපට හරිම පහසුවක් මේ තොරතුරු එකට එකතු වීම. තෙරුවන් සරණයි
පූජ්‍ය පොල්ගහවෙල පඤ්ඤාලෝක හිමි, ශ්‍රී විජයානන්ද මහ පිරිවෙන
අතිශයින් වැදගත්
පදියතලාවේ ඤාණවිමල හිමි , මො / ශ්‍රී විද්‍යානන්ද පිරිවෙණ

ඔබේ පිරිවෙණත් එකතු කරන්න

ඔබේ පිරිවෙණත් අප වෙබ් අඩවිය තුළ ලියා පදිංචි කිරීමෙන් පිරිවෙන් අධ්‍යාපනය සහ ආචාර්ය ශිෂ්‍ය තොරතුරු සැනෙකින් ලබා ගැනීමට හැක 
මෙතැනින් පිවිසෙන්න
පිරිවෙන් තොරතුරු එකතු කිරීම් සඳහා ඔබට gmail account එකක් තිබිය තිබිය යුතුය. gmail account එකක් සාදා ගන්නා ආකාරය දැන ගන්න මෙතැනින් පිවිසෙන්න.