සංස්කෘත

Home/Tag: සංස්කෘත

ව්‍යාකරණ, නිරුක්ති, ඡන්දස් වේදාංග

By |2019-06-14T17:17:56+00:00June 14th, 2019|සංස්කෘත|

වේද පාඨයන්හි පවත්නා ව්‍යාකරණ ලක්ෂණයන් අවබෝධ කර ගැනීම උදෙසා [...]

මහාකවි භදන්තාචාර්ය අශ්වඝෝෂ තෙරුන්

By |2019-06-05T08:05:59+00:00June 5th, 2019|චරිත කථා, පූජ්‍ය හදුන්ගමුවේ චන්ජෝති හිමි, සංස්කෘත|

මහාභාරතය හා රාමායණය නම් වීරකාව්‍යද්වයෙන් ප්‍රාරබ්ධ ලෞකික සංස්කෘත කාව්‍ය [...]

සංස්කෘත අක්ෂර නිවැරදිව ලියමු – ව්‍යංජන අක්ෂර – 2 වන පාඩම

By |2019-05-28T02:45:24+00:00May 28th, 2019|Uncategorized|

සංස්කෘත භාෂාවේ අක්ෂර නිවැරදිව ලියන [...]

පණ්ඩිත අවසාන උපාධි පරීක්ෂණයප්‍රශ්න පත්‍ර

By |2019-05-21T06:05:11+00:00May 21st, 2019|පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර|

ප්‍රාචීන පණ්ඩිත අවසාන උපාධි පරීක්ෂණය නව/පැරණි නිර්දේශ ඉතිහාසය2018 [pdf-embedder url="https://pirivena.lk/wp-content/uploads/2019/05/2018history.pdf"] [...]

නාගාර්ජුන පාදයන් හා ඔහුගේ කෘති

By |2019-06-05T08:11:34+00:00July 15th, 2018|පූජ්‍ය හදුන්ගමුවේ චන්ජෝති හිමි, සංස්කෘත|

ප්‍රතීත්‍ය සමුත්පාදය පාදක කොටගෙන ශූන්‍යතාවාදය නමින් මාධ්‍යමික දර්ශනය ඉදිරිපත් [...]

වර්තමාන ශ්‍රී ලංකාවේ සංස්‌කෘත අධ්‍යාපනය

By |2019-07-13T05:33:47+00:00July 15th, 2018|සංස්කෘත|

තම මව්බස (සිංහල) මෙන් සංස්‌කෘත භාෂාව ලිවීමට කියවීමට මෙන්ම චතුර [...]