photo

PIRIVENA

පිරිවෙන් අධ්‍යාපනයේ අනාගතය වෙනුවෙන්


විෂය නිර්දේ​ශ සහ වාර සටහන්

ත්‍රිපිටක ධර්මය - වාර සටහන් -1

ත්‍රිපිටක ධර්මය - වාර සටහන් -2

සිංහල 1-5 විෂය නිර්දේශ​ය

සිංහල - උසස් පෙළ - විෂය නිර්දේශ​ය

පාලි 1-5 විෂය නිර්දේශය

පාලි 1-5 වාර සටහන් -2022

පාලි 1-5 වාර සටහන් -2018

පාලි උසස් පෙළ - විෂය නිර්දේශ​ය

සංස්කෘත 1-5 - විෂය නිර්දේශ​ය

සංස්කෘත 1-5 වාර සටහන්

සංස්කෘත - උසස් පෙ​ළ - විෂය නිර්දේශ​ය

ඉතිහාසය 3-5 - විෂය නිර්දේශ​ය

ඉතිහාසය උසස් පෙ​ළ - විෂය නිර්දේශ​ය

ඉං​ග්‍රීසි 1-5 - විෂය නිර්දේශ​ය

ඉං​ග්‍රීසි 1-5 - වාර සටහන්

ගණිත​ය - විෂය නිර්දේශ​ය

භූගෝල විද්‍යා​ව - විෂය නිර්දේශ​ය

බෞද්ධ ශිෂ්ටාචාරය - විෂය නිර්දේශ​ය

බුද්ධ ධර්මය - විෂය නිර්දේශ​ය

ප්‍රාචීන විභාග - විෂය නිර්දේශ​ය

ප්‍රාචීන විභාග ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය - විෂය නිර්දේශ​ය

ප්‍රාචීන අතිරේක විෂයන් ප්‍රාරම්භ - විෂය නිර්දේශ​ය

ප්‍රාචීන අතිරේක විෂයන් මධ්‍යම - විෂය නිර්දේශ​ය

ප්‍රාචීන අතිරේක විෂයන් අවසා​න - විෂය නිර්දේශ​ය

ග්‍රන්ථ විශාරද - විෂය නිර්දේශ​ය

BACK

මෙම පිටවට පැමිණි පිරිස