ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ ගුරුභවතුන් විසින් නිර්මාණය කරන ලද මෙම වටිනා උපකාරක පොත මූලික පිරිවෙන් අවසාන විභාගයට මහුණ දීමට බලාපොරොත්තුවෙන් සිටින සිසු දරුවන්ට බෙහෙවින් උපකාර වේ. 

මෙම ගොනුව අප වෙත ලබා දුන් බුළුතොට, කඩමුදුන, ර/අඹි ශ්‍රී රෝහණ වනවාස මූලික පිරිවෙනේ ආචාර්ය පූජ්‍ය හක්මණ විමලජෝති හිමියන්ව පින්දීමෙන් යුතුව සිහිපත් කරමි. ඔබ සතුවද මෙවැනි වැදගත් ලිපි ලේඛන ඇත්නම් බොහොදෙනෙකුගේ ප්‍රයෝජනය සඳහා මෙම වෙබ් අඩවිය තුළ පල කිරීම සඳහා අප වෙත යොමු කරන්න. විද්‍යුත් ලිපිනය – [email protected] – දුරකථන – 0718284753 (whatsapp/viber/omo)