මාතර දිස්ත්‍රික්කය

මාතර දිස්ත්‍රික්කය

අනු අංකය ලි. අංකය  පිරිවෙණ සහ ලිපිනය  පරිවේනාධිපති  දු.කථන විද්‍යුත්
1       46 මාර/ සමුද්‍රගිරි මූලික පිරිවෙන,වෙහෙරගල්ල,මිරිස්ස. බණ්ඩාරවෙල පඤ්ඤාසිරි හිමි

0714395783

0412250321

[email protected]
2 නව පිරිවෙනකි මාර/ සුමනරතන මූලික පිරිවෙන, වරකපිටිය,දෙනිපිටිය, පූජ්‍ය බැමිණියන්විල ඤානින්ද හිමි 0717852182 [email protected]
3       01 මාර/විද්‍යානිකේත විද්‍යායතන පිරිවෙන,සපුගොඩ,කඹුරුපිටිය ඕමාරේ කස්සප හිමි 0718117542 [email protected]
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          
18          
19          
20          
21          
22          
23          
24          
25          
26          
27          
28          
29          
30          
31          
32          
33          
34          
35          
36          
37          
38          
39          
40          
41          
42          
43          
44          
45          
46          

අදහස්

ගොඩක් හොද වැඩ සටහනක්. පිරිවෙන් ක්ශේස්ත්‍රය නව තාක්ශනයත් සමග ඉදිරියට යෑම පිළිබඳව බොහොම ආඩම්බරයි… තෙරුවන් සරණයි..
පූජ්‍ය රත්නපුරේ රතන හිමි, සිරි ගුණරතන මූලික පිරිවෙන
ගොඩක් වටිනවා
ගම්/මිනු /සිරිනිකේත මහ පිරිවෙන , පූජ්‍ය හොරම්පැල්ලේ රාහුල හිමි.
අතිශය වැදගත්. අපට හරිම පහසුවක් මේ තොරතුරු එකට එකතු වීම. තෙරුවන් සරණයි
පූජ්‍ය පොල්ගහවෙල පඤ්ඤාලෝක හිමි, ශ්‍රී විජයානන්ද මහ පිරිවෙන
අතිශයින් වැදගත්
පදියතලාවේ ඤාණවිමල හිමි , මො / ශ්‍රී විද්‍යානන්ද පිරිවෙණ

ඔබේ පිරිවෙණත් එකතු කරන්න

ඔබේ පිරිවෙණත් අප වෙබ් අඩවිය තුළ ලියා පදිංචි කිරීමෙන් පිරිවෙන් අධ්‍යාපනය සහ ආචාර්ය ශිෂ්‍ය තොරතුරු සැනෙකින් ලබා ගැනීමට හැක 
මෙතැනින් පිවිසෙන්න
පිරිවෙන් තොරතුරු එකතු කිරීම් සඳහා ඔබට gmail account එකක් තිබිය තිබිය යුතුය. gmail account එකක් සාදා ගන්නා ආකාරය දැන ගන්න මෙතැනින් පිවිසෙන්න.
1405, 2020

අනුරාධපුර හා පොළොන්නරු යුගයේ බිතුසිතුවම්

By |May 14th, 2020|Categories: දොරගල නාරද හිමි, ප්‍රාචීන අවසා​න, මාතර දිස්ත්‍රික්කය, සිංහල|Tags: |Comments Off on අනුරාධපුර හා පොළොන්නරු යුගයේ බිතුසිතුවම්

1405, 2020

සංස්කෘත ව්‍යාකරණ

By |May 14th, 2020|Categories: දොරගල නාරද හිමි, ප්‍රාචීන, ප්‍රාචීන අවසා​න, ප්‍රාචීන ප්‍රාරම්​භ, ප්‍රාචීන මධ්‍ය​ම, මාතර දිස්ත්‍රික්කය, සංස්කෘත, සංස්කෘත ව්‍යාකර​ණ|Tags: |0 Comments

By |2020-05-13T16:13:45+00:00May 9th, 2020|දොරගල නාරද හිමි, පිරිවෙන්, මාතර දිස්ත්‍රික්කය|Comments Off on මාතර දිස්ත්‍රික්කය