1603, 2021

ප්‍රාචීන විභාග අගෝස්තු වලදී

March 16th, 2021|Comments Off on ප්‍රාචීන විභාග අගෝස්තු වලදී

මෙම වර්ෂයේ (2021) ප්‍රාචීන විභාග අගෝස්තු සැප්තැම්බර් මාස වල පැවැත්වීමට ප්‍රාචීන භාෂෝපකාර සමාගම තීරණය කොට ඇත. විස්තර පහත ලිපියේ අන්තර් ගත වේ.

2409, 2020

ඡන්දස් ශාස්ත්‍රය සහ වෘත්ත රත්නාකරය

September 24th, 2020|Comments Off on ඡන්දස් ශාස්ත්‍රය සහ වෘත්ත රත්නාකරය

සංස්කෘත කාව්‍ය සාහිත්‍ය තුළ ඡන්දස් ශාස්ත්‍රයට හිමිවන්නේ සුවිශේෂී ස්ථානයකී. වේදාංග ගණයට වැටෙන ඡන්දස් ශාස්ත්‍රය කාව්‍ය නිර්මාණය සඳහා අත්‍යවශ්‍ය අංගයකී. "වාක්‍යං රසාත්මකං කාව්‍යං" යන විග්‍රයට අනූව රසවත් වූ වැකිය කාව්‍ය නම් වේ. කාව්‍ය ප්‍රභේද තුනකී. 1. ගද්‍ය [...]

806, 2020

සන්දේශ සාහිත්‍ය සහ ගිරා සන්දේශය

June 8th, 2020|0 Comments

ගිරා සන්දේශය කවියාගේ කවිත්වය හා ප්‍රතිභාව පිළිබඳ අදහසක් ඇතිකර ගත හැක්කේ එය අනෙකුත් සන්දේශ කාව්‍යයන් හා සසඳා බලන කල්හිය. දූතයා වර්ණනා කිරීමේදී බොහෝ සන්දේශ කාව්‍යවල සමාන ලක්ෂණ දක්නට ලැබේ. මෙහිදී දූතයාගේ බාහිර රූප ශෝභාව [...]

806, 2020

ගුත්තිල කාව්‍යය

June 8th, 2020|0 Comments

ජාතක කථා පුවත් පදනම් කොට ගෙන කෝට්ටේ සමයේ දී ලියැවී ඇති කාව්‍ය කෘති දෙකෙන් දෙවැන්න ගුත්තිල කාව්‍යයයි. ජාතක ‍පොතේ 235 වැනි කථාව වූ ගුත්තිල ජාතකය මෙයට පාදක වී තිබේ. මේ කාලයේ ප්‍රචලිත වෙමින් පැවති [...]

806, 2020

ජාතක පොත් වහන්​සේ

June 8th, 2020|0 Comments

පියවි ඇසට පෙනෙන දේවල් තුළ නොපෙනෙන බොහෝ දේ ඇත. එමෙන්ම සෑම මිනිසෙකුටම අදාළ නොවෙන ඒ ඒ මිනිසාට පමණක් අදාළ වන බොහෝ දෑ ඇත. එකී දෑ පිළිබඳව අඳුරු අහුමුළු කරා සියුම් ආලෝක ධාරාවක් යවමින් ආශ්වාදනීය [...]