වෛද්‍ය උපදෙස් පරිදි පිරිවෙන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩ මුලුව.සහ ඵලදායිතා තරගය පිලිබදව දැනුවත් කිරීම.

—-
2020/06/25 දවස පුරා හොරන විද්‍යාරතනයේදී.. සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ පූජ්‍ය බලගොඩ අමරජෝති නා හිමිපාණන් වහන්සේගෙ ප්‍රධානත්වයෙන්…

More Photos www.facebook.com/pirivena.sch.lk/