ඉංග්‍රීසි ගුරු කාර්ය දර්ශනය වාර සටහන් සහිතවම ඔබට දැන් ලබාගත හැකිය.

[pdf-embedder url=”https://www.pirivena.lk/wp-content/uploads/2019/05/Term-Plan-2019-final-ok.pdf” title=”Term Plan – 2019 final ok”]

Term Plan – 2019 ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න

අප වෙබ් අඩවියට මෙම සටහන් ලබා දුන් පානදුර වලාන සිරි විජය සෞගත විද්‍යාලය මහ පිරිවෙනේ ආචාර්ය ශාස්ත්‍රපති උයනබැද්දේ මුදිතවංස හිමියන්ට බෙහෙවින්ම පුණ්‍යානුමෝදනා කරමි.  😀  ඔබ සතුවත් මෙවන් වටිනා සටහන් බෙදා ගැනීමට කැමතිනම් [email protected] යන විද්‍යුත් ලිපිනයට එවීමට කාරැණික වන්න.