photo

PIRIVENA.LK

පිරිවෙන් අධ්‍යාපනයේ අනාගතය වෙනුවෙන්


අන්තර්ජාලයෙන් මුදල් සොයමු


 1. අංක - 01

  ☑️ රු.20,000 කට දිනපතා රු.200 - 300 අතර මුදලක්

  ☑️ රු.10,000 කට දිනපතා රු.80 - 200 අතර මුදලක්

  ☑️ මෙතැනින් පිවිසි ගිණුමක් නිර්මාණය කරගන්න. >>> REGISTER ON TRON

  සැ.යු.

  ඔබේ ජංගම දුරකතනයෙන් පොඩි වැඩක් කිරීමට ඇත. එය සිදු කර ස්ක්‍රීන් ශොට් එකක් සමූහයට එකතු කරන්න. ආයෝජනය කල මුදල එකවිට නැවත ගැනීමට නොහැක. ඔබ ආයෝජනය කල මුදල දවස් 40 ක් ඇතුලත ඔබට ලැබේ. ඉන් පසුවද හැමදාම ජීවිත කාලය පුරාම ඔබට දිනපතා මුදල් ලැබේ. විස්තර සදහා විමසන්න.
 2. අංක - 02

  ☑️ රු.3125 කට මාසිකව රු.156

  ☑️ රු.6250 කට මාසිකව රු.312

  ☑️ රු.12,500 කට මාසිකව රු.625

  ☑️ රු.25,000 කට මාසිකව රු.1250

  ☑️ රු.50,000 කට මාසිකව රු.2500

  ☑️ රු.100,000 කට මාසිකව රු.5000

  ☑️ රු.200,000 කට මාසිකව රු.10,000

  සැ.යු.

  ඔබට ඔබේ මුදල් ඕනෑම වෙලාවක ලබා ගත හැක. මුදල් පිලිබද වගකීම සම්පූර්ණයෙන් බාරගනු ලැබේ. ඔබ කිසිදු දෙයක් කිරීමට අවශ්‍ය නැත.
 3. අංක - 03

  ☑️ ආයෝජන සැලැස්ම අංක 3 යටතේ මුදල් ඉපැයීම සදහා ඔබට Bainance පිළිබදව අවබෝධයක් තිබිය යුතුය. (අවශ්‍යනම් ලබා දිය හැක) අධික ලෙස කාර්ය බහුල ඔබට අන්තර්ජාල වෙළදපොලතුල trading කොට මුදල් ඉපයි හැක. trading පිළිබද කිසිදු අවබෝධයක් නැතිව වුවද ඔබට මෙය සිදු කරගෙන යා හැක. අවබෝධයක් නැතිව සිදු කරන්නේ අපි ට්‍රේඩින් කරන රොබෝ වරයෙක් මිලට ගෙන ඔහුට අදාල කටයුත්ත පැවරූ පසු ඔහු වෙළදපල අගය පහල යන විට මිලදී ගෙන ඉහල යනවිට විකුණා ලාභය ඔබට ලබා දෙයි. ඔබට පූර්ණ මගපෙන්වීම අපි ලබා දෙන්නෙමු. ඔබ උපයන් මුදල් ඔබගේ බැංකු ගිණුම දක්වා ආරක්ෂිතව ලබා දෙන්නට අප බැදී සිටින්නෙමු. කිසිදු ආයෝජනයක් නොකොට ලෝකයේ කිසිදු මුදලක් ඉපැයිය නොහැක. මෙම ක්‍රමය අනූව ඔබට අවමව USDT 340 ක් පමණ තිබීම ප්‍රමාණවත්. (USDT 1 ක මිල bainance වෙළදපොලේ රු.248 සිට 260 අතර මුදලක් වේ) ඔබ ආයෝජනය කරන මුදලට අනූව ඔබට ලාභ ලැබිය හැක. අනාගතයේ ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි භාවිතය ලෝකයේ ඉහළ යනු ඇත. ඔබ දැන් සිටම ඒහි සාමාජිකයන් බවට පත්වීමෙන් අනාගතයේ ඔබ නිදා සිටින විටත් ඔබේ ගිණුමට මුදල් ලැබෙන පරිසරයක් නිර්මාණය කොටගත හැක.

  ☑️ මෙතැනින් පිවිස Bainance ගිණුමක් නිර්මාණය කරගන්න. >>> REGISTER ON BAINANCE

  ☑️ මෙතැනින් ගොස් රොබෝ වරයාගේ ලියාපදිංචි වෙන්න. >>> REGISTER ON ROYALQ

  සැ.යු.

  අප පූර්ණ මගපෙන්වීම සිදු කරන්නේ අප යටතේ (අපගේ ලින්ක් එක යටතේ) ලියාපදිංචි වන අයට පමණක් බව කරුණාවෙන් සලන්න.


 4. අංක - 04

  ☑️ අංක - 04 යටතේ ඔබට සංස්කෘත සහ සිංහල ටයිප් කිරීමට හැකි නම් මුදල් ඉපැයිමට හැකියාව ඇත. මෙය සීමිතව පවතී. මූලික පිරිවෙන් 5 වසර සංස්කෘත පෙළ පොතේ ඇති අභ්‍යාස ටයිප් කර අප වෙත එවීම සිදු කළ යුතුය. එක් පාඩමකට රු.200.00 බැගින් ගෙවනු ලැබේ.

  ☑️ ක්‍රියාකාරකම්, අභ්‍යාස යන ශිෂ්‍යා විසින් ලිඛිතව සිදු කලයුතු සියල්ල ටයිප් කල යුතු ය.

  ☑️ සිංහලෙන් ඇති අක්ෂර සිංහලයෙන් ද දේවනාගරි අක්ෂරවලින් සදහන් විය යුතු දේ දේවනාගරි අක්ෂරයන්ගෙන්ද තිබිය යුතුය.

  ☑️ සංස්කෘත භාෂා යතුර හෝ ඔබගේ දැනුම ප්‍රයෝජනයට ගෙන නිවැරදිව මෙය සිදු කළ යුතු ය.

  ☑️ ටයිප් කිරීමේ දී යුනිකෝඩ් භාවිත කලයුතුය. (ස්කෝල පොත ෆොන්ට් එක සහ දේවනාගරී යුනිකොඩ් ෆොන්ට්- ගූගල් ඉන්පුට් ටූල් භාවිත කළ හැක. ගූගල් ඉන්පුට් ටූල් වෙත් පිවිසෙන්න ) නැත්නම් මෙම වෙබ් අඩවියෙන් ද දේවනාගරි අකුරු ටයප් කරගැනීමට මෙතැනින් පිවිසෙන්න.

  ☑️ නිවැරදිව අංක සහ අනුඅංක දැමිය යුතු ය.

  ☑️ MS Office word වල ටයිප් කර අප වෙත 0718284753 අංකයට whatsapp කළ යුතු ය.

  ☑️ සංස්කෘත 5 වසර පෙළ පොත ලබාගන්න මෙතැනින් පිවිසෙන්න.

  ☑️ සංස්කෘත 5 වසර යතුර පොත ලබාගන්න මෙතැනින් පිවිසෙන්න.

  ☑️ පාඩමෙන් පාඩමට ගෙවීම් සිදු කරනු ඇත. විස්තර සදහා පහත අංකයෙන් විමසන්න.


  ගැටලු ඇත්නම් විමසන්න. 0718284753

  බොහෝ පිරිසක් දිනපතා මුදල් උපයන් ආකාරය බලාගැනීමට වට්ස්අප් සමූහයට එකතුවන්න CLICK HEAR TO JOIN WHATSAPP GROUP


  මුදල් ආයෝජනය කරන ආකාරය සහ මුදල් ඔබ වෙත ලබාගන්නා ආකාරය සහ අනෙකුත් විස්තර සදහා අමතන්න. 0718284753 (Normal/WhatsApp/Telegrame/Imo)

  ☑️ ඔබේ ලාභය බිල් ගෙවීම් / බැංකුවට යොමු කිරීම / reload මගින් ලබාගත හැක

තවත් බොහෝ නිවැරදි ක්‍රම බලාපොරොත්තු වෙන්න

BACK

banner
web counter