ඉතා දුර්ලභ ග්‍රන්ථයක් වන සත​ය්‍යෝදය ග්‍රන්ථයේ PDF පිටපත් අප වෙබ් අඩවියට ලබා දුන් මාතර දිස්ත්‍රික් දෙමළ භාෂා ගුරු උපදේශක, මිරිස්ස, වෙහෙරගල්ල මාර/සමුද්‍රගිරි මූලික පිරිවෙනේ ආචාර්ය පූජ්‍යපාද දොරගල නාරද හිමියන්ට බෙහෙවින්ම පුණ්‍යානුමෝදනා කරමි.
 • ත්‍රිපිටක සද්ධර්මය අටුවා ටීකා හා පාළි භාෂාව පිළිබඳ මතවාද විමසුමක් – පළමු ‌‌‌කොටස DOWNLOAD

 • ත්‍රිපිටක සද්ධර්මය අටුවා ටීකා හා පාළි භාෂාව පිළිබඳ මතවාද විමසුමක් – ‌දෙවන ‌‌‌කොටස   DOWNLOAD

 • බාලාවතාර වර්ණනාව DOWNLOAD

 • අභිධර්ම ප්‍රකාශය නම් වූ අභිධර්මාර්ථ සංග්‍රහ විස්තරය – ප්‍රථම භාගය  DOWNLOAD

 • කර්ම විපාක​  DOWNLOAD

 • පියඋරුමයෙහි පිය මැන  DOWNLOAD

 • සම සතළිස් කර්මස්ථාන භාවනා DOWNLOAD

 • ​පා අවුක් භාවනා මාර්ගය (සමථ – විපස්සනා)​ DOWNLOAD

 • විශුද්ධි මාර්ගය – පැරකුම්බා සන්නය

 • අසමසම බුදු පියාණෝ DOWNLOAD

 • සිත නිවන නිස්සරණ වන අරණ (මීතිරිගල නිස්සරණ වනය) DOWNLOAD

 • පාරුපනනය (චීවරප්‍රමාණාදිය සහිතයි)  DOWNLOAD

 • ආත්ම ප්‍රත්‍යවේක්‍ෂණය  DOWNLOAD

 • පිරිවෙස් මානත් පිරීමෙහිදී දත යුතු කරුණු චතුර්විධ කර්ම සහ අටුවාව පිළිබඳ කෙටි හැඳින්වීමක් DOWNLOAD

 • අභිධම්මමාතිකා පාළි ව්‍යාඛ්‍යානය  DOWNLOAD

 • මහබෝසත් චර්‍ය්‍යාව DOWNLOAD