පාලි

Home/පාලි

අටුවා සාහිත්‍ය තුළ පිළිබිඹු වන පැරණි ලංකාවේ තොරතුරු

By |2020-05-03T03:33:39+00:00May 3rd, 2020|පාලි|

ධර්මයට අර්ථකීම හෙවත් විස්තර සැපයීම අරමුණු කර ගෙන පාළි [...]

Comments Off on අටුවා සාහිත්‍ය තුළ පිළිබිඹු වන පැරණි ලංකාවේ තොරතුරු

වන්දනාවේදී පාලි වරද්දන්න එපා!

By |2019-07-13T06:52:45+00:00July 13th, 2019|පාලි, පුවත්|

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ කථිකාචාර්ය ආචාර්ය පූජ්‍ය මැදගම්පිටියේ විජිතධම්ම හිමි බෞද්ධයෝ [...]

“අභිධර්ම“ වචනාර්ථ විග්‍රහය.

By |2019-07-13T06:06:35+00:00July 13th, 2019|පාලි|

  ධර්ම විනය සුරක්ෂිතාව විෂයෙහි සම්මා සම්බුද්ධ පරිණිර්වානයෙන් නොබො දිනකින්ම [...]

භෙසජ්ජඛන්ධකය හා එහි නිධානය

By |2019-06-14T17:41:44+00:00June 14th, 2019|පාලි|

“යෝ ගිලානං උපට්ඨ්‍යෙය සො මං උපට්ඨ්‍යෙය“ යනුවෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ ගිලාන [...]

විනය නීති හා ඒවා පැනවීමේ පසුබිම‍.

By |2019-06-07T17:59:54+00:00June 7th, 2019|පාලි|

බුදුරජාණන් වහන්සේ බුද්ධත්වයට පත් වී විසි වසක් යන තුරු [...]

පාලි ගුරු මාර්ගෝපදේශය

By |2019-05-24T02:16:30+00:00May 13th, 2019|ගුරු මාර්ගෝපදේශ, පාලි|

අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය මගින් නිකුත් කොට ඇති උසස් පෙළ පාලි ගුරු [...]

පාලි සාහිත්‍යය පෝෂණය කළ ගිහි පඩිවරු

By |2018-07-15T17:11:22+00:00July 15th, 2018|පාලි|

බුදු රජාණන් වහන්සේගේ මුල් බුද්ධ දේශනාවේ භාෂා මාධ්‍යය පාලි ය. [...]