බුදු දහමේ ධනය පිලිබදව ඇති ආකල්පය ඉතා පුළුල් දර්ශනයක් මත හැඩගැසුනකි. ලෝකයා භෞතික ධනවත් කම පමණක් ධනය යන්නෙන් අර්ථකථනය කලද බුදු දහම භෞතික මෙන්ම….

[pdf-embedder url=”https://www.pirivena.lk/wp-content/uploads/2019/05/59-Danaya-pilibanda-igenweema.pdf” title=”59 Danaya pilibanda igenweema”]

අප වෙබ් අඩවියට මෙම සටහන් ලබා දුන් පානදුර වලාන ශ්‍රී විජය සෞගත විද්‍යාලය මහ පිරිවෙනේ ආචාර්ය රාජකීය පණ්ඩිත කොටදූපේ සුමන හිමියන්ට බෙහෙවින්ම පුණ්‍යානුමෝදනා කරමි. 😀 ඔබ සතුවත් මෙවන් වටිනා සටහන් බෙදා ගැනීමට කැමතිනම් [email protected] යන විද්‍යුත් ලිපිනයට එවීමට කාරැණික වන්න.