සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ පූජ්‍ය බලගොඩ අමරජෝති හිමිපාණන් වහන්සේ අද දිනයේ එනම් 2020.05. 22 වන සිකුරාදා දින කළුතර අශෝකාරාමයේ දී නැවතත් කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ ධූරයේ වැඩ බාර ගත්හ. කෘත්‍යාධිකාරී සහ පරිවෙණාධිපති සංගමය රුස්වූ එදින පිරිවෙන් අධ්‍යාපන උපදේශක ධූරයට පත් විචිත්‍ර ධර්ම කථික පූජ්‍යපාද දොඩම්පහළ ශ්‍රී රාහුල නායක ස්වාමීන් වහනසේගේ වැඩම වීමෙන් සිදුකෙරැණි. එහිදී උන්වහන්සේ පරිවෙන් ක්ෂේත්‍රය නගා සිටුවීමට කැපවීමෙන් කටයුතු සිදුකරන බව සිහිපත් කළහ. උන්වහන්සේ විසින් සිදුකළ සම්පූර්ණ දේශනය පහතින් නැරඹිය හැක. මෙම අවස්ථාවට සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ චන්දන කුමාර කඩිගමුව මහතා සහ තවත් සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂක ස්වාමීන් වහන්සේලා බොහෝ ප්‍රමාණයක් ද සහභාගී වූහ. මෙම අවස්ථාවේ දී පිරිවෙන් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් අතිපූජ්‍ය වටිනාපහ සෝමානන්ද නාහිමිපාණන් වහන්සේ ද වීඩියෝ තාක්ෂණය මගින් සභාව ඇමතූහ. මෙහිදී කළුතර දිස්ත්‍රික් පූජ්‍ය බලගොඩ අමරජෝති හිමි කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ ගුරු උපදේශකවරු සමග ඉදිරිකාලය තුළ වැඩකටයුතු සිදුකරන ආකාරය පිළිබඳව ද සාකච්ඡා කෙරුණී.