මෙම ගොනුව / ප්‍රශ්න පත්‍ර  අප වෙබ් අඩවියට ලබා දුන් මාතර දිස්ත්‍රික් දෙමළ භාෂා ගුරු උපදේශක (පිරිවෙන්), මිරිස්ස, වෙහෙරගල්ල, මාර/සමුද්‍රගිරි මූලික පිරිවෙනේ ආචාර්​ය  දොරගල නාරද හිමියන් පුණ්‍යානුමෝදනාත්මකව සිහිපත් කරමි.  😀  ඔබ සතුවත් ප්‍රශ්න පත්‍ර, සටහන්, වීඩියෝ සහ පිරිවෙන් අධ්‍යාපනයට වැදගත් ඕනෑම දෙයක් අප වෙත යොමු කරන්න.

(විද්‍යුත් [email protected])
දුරකථ- 0718284753 (whatsapp/viber)

2019 මධ්‍ය වාරයට අදාළ ප්‍රශ්න පත්‍ර ඔබට පහළින් බාගත හැකිය. මෙහි රතු පාටින් ඇති පත්‍ර පමණක් ඇති බවකරුණාවෙන් සළකන්න. රජයේ මෙන්ම දිස්ත්‍රික්ක මට්ටමෙන් සකසන ලද අනුමාන පත්‍ර ද මෙහි ඇත. ඔබ සතුව ඇති ප්‍රශ්න පත්‍රද අප වෙත යොමු කිරීමෙන් බොහෝ පිරිසකට පරිශීලනය කිරීමට හැක.

සිංහල මූලික 1 වසර 2 වසර 3 වසර 4 වසර 5 වසර I | II 12  වසර 13  වසර
පාලි මූලික 1 වසර 2 වසර 3 වසර 4 වසර 5 වසර I | II 12  වසර 13  වසර
සංස්කෘත මූලික 1 වසර 2 වසර 3 වසර 4 වසර 5 වසර I | II 12  වසර 13  වසර
ත්‍රි.ධර්මය මූලික 1 වසර 2 වසර 3 වසර 4 වසර 5 වසර I | II 12  වසර 13  වසර
ගණිතය මූලික 1 වසර 2 වසර 3 වසර 4 වසර 5 වසර
ඉංග්‍රීසි මූලික 1 වසර 2 වසර 3 වසර 4 වසර 5 වසර 12  වසර 13  වසර
 සෞ. විද්‍යාව 3 වසර 4 වසර 5 වසර
සමාජ විද්‍යාව 3 වසර I  / II 4 වසර 5 වසර
සාමාන්‍ය විද්‍යාව 3 වසර 4 වසර 5 වසර
ඉතිහාසය 3 වසර 4 වසර 5 වසර 12  වසර 13  වසර
 දෙමළ මූලික 1 වසර 2 වසර 3 වසර 4 වසර 5 වසර පිළිතුරු පත්‍ර​ය
භූ.විද්‍යාව 3 වසර 4 වසර 5 වසර

නිකන් ඉන්න එකේ ඔය එක එක එවා බලලා ඩේටා නාස්ති කරගන්නනේ නැතිව සිංහල ටයිප් කරන්න දන්නවනම් ෆෝන් එකට රීලෝඩ් එකක් එන පොඩි ජොබ් එකක් කරමුද?

ඔබ පාසල්, පිරිවෙන්, දහම් පාසල් ගුරුවරයෙක් නම් අදම මෙහි ලියා පදිංචි වෙන්න ඉතිරිය අපි කියල දෙන්නම්.
ලියාපදිංචි වෙන්න
විස්තර දැනගන්​න

ඔබේ පිරිවෙණත් එකතු කරන්න

ඔබේ පිරිවෙණත් අප වෙබ් අඩවිය තුළ ලියා පදිංචි කිරීමෙන් පිරිවෙන් අධ්‍යාපනය සහ ආචාර්ය ශිෂ්‍ය තොරතුරු සැනෙකින් ලබා ගැනීමට හැක 
මෙතැනින් පිවිසෙන්න
පිරිවෙන් තොරතුරු එකතු කිරීම් සඳහා ඔබට gmail account එකක් තිබිය තිබිය යුතුය. gmail account එකක් සාදා ගන්නා ආකාරය දැන ගන්න මෙතැනින් පිවිසෙන්න.