පාලි සහ ඉංග්‍රීසි සම්මන්ත්‍රණය 2018

/, පුවත්/පාලි සහ ඉංග්‍රීසි සම්මන්ත්‍රණය 2018

2018 වර්ෂාවසාන විභාග සත්කාරක වැඩසටහන 2018.10.11/12 යන දෙදින තුළ පාලි හා ඉංග්‍රීසි විෂය දෙකට අදාළව බේරුවල කාලවිල ශ්‍රී සුදර්ශනාරාම විහාරස්ථානයේ දී පළාත් සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ බලගොඩ අමරජෝති නා හිමියන්ගේ මූලිකත්වයෙන් සිදුකරන ලදී. පාලි ගුරු උපදේශක පූජ්‍ය දාපනේ මහින්ද හිමියන් හා ඉංග්‍රීසි ගුරු උපදේශක සුනිල් ප්‍රනාන්දු මහතාගේ සංවිධායකත්වයෙන් සිදු කරන ලදී. මෙම වැඩසටහන සදහා ස්ථාන දායකත්වය සහ ප්‍රත්‍ය පහසුකම් පාලි ගුරු උපදේශක දාපනේ මහින්ද හිමියන් විසින් සපයා දෙන ලදී. සම්පත් දායකයන් ලෙස පූජ්‍ය දන්කන්දේ සීලරතන හිමි, පූජ්‍ය තෙරිපැහැ සමිත හිමි, පූජ්‍ය දෙනගම පියනන්ද හිමි, පාලිත ජයසිංහ මයා හා සම්පත් බණ්ඩාර මයා, සුනිල් ප්‍රනාන්දු මයා, පූජ්‍ය දාපනේ මහින්ද හිමි කටයුතු කරන ලද අතර  දෙදින පුරා සාර්ථකව සිදුකරන ලද මෙම වැඩසටහනට ශිෂ්‍ය භික්ෂූන් වහන්සේලා 98 නමක් මෙන් ම පරිගණක ගුරු උපදේශක පූජ්‍ය තලංගල්ලේ රතන හිමියෝ ද සහභාගී වූය.

පිංතූර

තව පිංතූර

By |2018-10-12T14:57:04+00:00October 12th, 2018|අධ්‍යාපනික, පුවත්|0 Comments

Leave A Comment