පරිගණකය වැඩ කරන්නේ කෙසේද සහ ඒවා භාවිතා කරන්නේ කෙසේදැයි තේරුම් ගැනීමට මෙම නිබන්ධනය ඔබට උපකාර කරනු ඇත. පරිගණකයක් පිහිටුවීම, දෘඩාංග සහ මෘදුකාංග අතර වෙනස හා භාවිතා කළ හැකි පරිගණක වර්ගයන් ගැන අපි කතා කරමු. අපි මෙහෙයුම් පද්ධති, යෙදුම්, Cloud සහ තවත් බොහෝ දේ ඉගෙන ගනිමු.

පරිගණකයක් වැඩ කරන්නේ කෙසේද යන්න පිළිබඳව සහ තව බොහෝ දේ දැන ගැනීමට සොයන ඔබ, අපගේ ලිඛිත පාඩම්, වීඩියෝ සහ අන්තර්ක්රියාකරිතාවයන් තුළ ඔබට අවශ්‍ය  සියලු තොරතුරු සොයාගත හැකිය. ඔබට මෙම පාඩම  අවසන් වූ විට, පරිගණකයක් භාවිතා කරන්නේ කෙසේද යන්න පිළිබඳව මූලික අවබෝධයක් ඇත. අපගේ තවත් නිබන්ධන කිහිපයක් සමඟ පරිගණක පිළිබඳ වැඩි විස්තර දැන ගැනීමට ඔබට පුළුවන්කම ලැබෙනු ඇත.

පරිගණකය යනු තොරතුරු හෝ දත්ත භාවිතා කරන විද්‍යුත්  උපාංගයකි. දත්ත ගබඩා කිරීම, ලබා ගැනීම සහ දත්ත සැකසීම සඳහා හැකියාව ඇත. ලේඛන ටයිප් කිරීම, ඊමේල් යවන්න, ක්‍රීඩා කිරීමට සහ වෙබ් අඩවියට පිවිසීමට ඔබට පරිගණකයක් භාවිතා කළ හැකි බව ඔබ දැනටමත් දැන සිටිය හැකිය. පැතුරුම්පත්, ඉදිරිපත් කිරීම් සහ වීඩියෝ පවා සංස්කරණය කිරීමට හෝ නිර්මාණය කිරීමට ඔබට එය භාවිතා කළ හැකිය.