• අන්තර්ජාල පිරිවෙන මගින් 2020.06.22 වන දින සංස්කෘත ලකාර පිළිබඳ දේශනය සිදුකළ මීරිගම ශාසනවර්ධන පිරිවෙණේ නියෝජ්‍ය පරිවෙණාධිපති රාජකීය පණ්ඩිත ශාස්ත්‍රපති පූජ්‍ය රෑපහ ඤාණරතන හිමයන් ඉදිරිපත් කළ ඉගැන්වීම් ආධාරකය. ලට් ලකාරය – DOWNLOAD

    download: භාගතකිරීම

    English – Sinhala
  • අන්තර්ජාල පිරිවෙන මගින් 2020.06.22 වන දින සංස්කෘත ලකාර පිළිබඳ දේශනය සිදුකළ මීරිගම ශාසනවර්ධන පිරිවෙණේ නියෝජ්‍ය පරිවෙණාධිපති රාජකීය පණ්ඩිත ශාස්ත්‍රපති පූජ්‍ය රෑපහ ඤාණරතන හිමයන් ඉදිරිපත් කළ ඉගැන්වීම් ආධාරකය. ලෘට් ලකාරය – DOWNLOAD

    download: භාගතකිරීම

    English – Sinhala

දුරලභ ගනයේ සංස්කෘත ග්‍රන්ථ ඔබ සතුව ඇත්නම් අපිට කියන්න. ඒවා ස්කෑන් කර PDF ආකාරයෙන්  අප වෙබ් අඩවිය තුළින් සැමට දැනුම බෙදාගන්නට ඉඩ සලස්වමු. අමතන්න – 0718284753

විෂය නිර්දේශය  පෙළ පොත / අතිරේක කියවීම්  ප්‍රශ්න පත්‍ර
 බාගන්න 
විෂය නිර්දේශය  පෙළ පොත / අතිරේක කියවීම්  ප්‍රශ්න පත්‍ර
  බාගන්න   පෙළ පොත
විෂය නිර්දේශය  පෙළ පොත / අතිරේක කියවීම්  ප්‍රශ්න පත්‍ර
  බාගන්න   පෙළ පොත
විෂය නිර්දේශය  පෙළ පොත / අතිරේක කියවීම්  ප්‍රශ්න පත්‍ර
  බාගන්න   පෙළ පොත (පැරණි නිර්දේශය)
 පෙළ පොත (නව නිර්දේශය)
විෂය නිර්දේශය  පෙළ පොත / අතිරේක කියවීම්  ප්‍රශ්න පත්‍ර
 බාගන්න
විෂය නිර්දේශය  පෙළ පොත / අතිරේක කියවීම්  ප්‍රශ්න පත්‍ර
 බාගන්න
විෂය නිර්දේශය  පෙළ පොත / අතිරේක කියවීම්  ප්‍රශ්න පත්‍ර
 බාගන්න
විෂය නිර්දේශය  පෙළ පොත / අතිරේක කියවීම්  ප්‍රශ්න පත්‍ර
 බාගන්න
විෂය නිර්දේශය  පෙළ පොත / අතිරේක කියවීම්  ප්‍රශ්න පත්‍ර
බාගන්න

සංස්කෘත භාෂාවේ සංඛ්‍යා නිවැරදිව උච්ඡාරණය කරමු

Pronounce Sanskrit Numbers correctly

සංස්කෘත සංඛ්‍යා

පිවිසෙන්​න

සංස්කෘත භාෂාව (संस्कृतम्) අක්ෂ ර උච්ඡාරණය

Pronounce Sanskrit correctly

නිවැරදිව සංස්කෘත උච්ඡාරනය කරමු

පිවිසෙන්​න

ඔබට වැදගත් ලිපි 

නිකන් ඉන්න එකේ ඔය එක එක එවා බලලා ඩේටා නාස්ති කරගන්නනේ නැතිව සිංහල ටයිප් කරන්න දන්නවනම් ෆෝන් එකට රීලෝඩ් එකක් එන පොඩි ජොබ් එකක් කරමුද?

ඔබ පාසල්, පිරිවෙන්, දහම් පාසල් ගුරුවරයෙක් නම් අදම මෙහි ලියා පදිංචි වෙන්න ඉතිරිය අපි කියල දෙන්නම්.
ලියාපදිංචි වෙන්න
විස්තර දැනගන්​න