විනයට්ඨකථා

සයිමන් හේවාවිතාරණ භාරය මගින් මුද්‍රිත පාලි අට්ඨකථා ග්‍රන්ථ මාලාව

විනයට්ඨකථා

හැමෝටම දැනගන්න හැමෝමත් එක්ක බෙදාගන්න.

Leave a Reply

Next Post

අට්ඨකථා ග්‍රන්ථ මාලාව – සූත්‍ර පිටකය

Sat Jul 13 , 2019
සයිමන් හේවාවිතාරණ භාරය මගින් මුද්‍රිත පාලි අට්ඨකථා ග්‍රන්ථ මාලාව විසුද්ධිමාර්ගය විසුද්ධිමග්ග දීඝනිකායට්ඨකථා සුමඞ්ගලවිලාසිනී නාම දීඝනිකායට්ඨකථා – පඨ‍මො භාගො සුමඞ්ගලවිලාසිනී නාම දීඝනිකායට්ඨකථා – දුති‍යො භාගො මජ්ඣිමනිකායට්ඨකථා පපඤ්චසූදනී නාම මජ්ඣිමනිකායට්ඨකථා – පඨ‍මො භාගො පපඤ්චසූදනී නාම මජ්ඣිමනිකායට්ඨකථා – දුති‍යො භාගො පපඤ්චසූදනී නාම මජ්ඣිමනිකායට්ඨකථා – තතියො භාගො පපඤ්චසූදනී නාම මජ්ඣිමනිකායට්ඨකථා – චතුත්ථො භාගො සංයුත්තනිකායට්ඨකථා […]

Tags

අක්ෂර අනගාරික ධර්මපාල තුමා අනුමත කීරීම අම්පාර ඉංග්‍රීසි වාර සටහන් ඉතිහාසය ඉන්දියන් ඉතිහාසය උසස් පෙළ ඉතිහාස​ය කළුතර කාල සටහන් කැටයම් කලාව කුරුණෑගල කොළඹ ගම්පහ ගුරු පුරප්පාඩු නිකාය නිරුක්ති පාලි පැලෑනේ සිරි වජිරඥාන මහ නාහිමිපාණන් පිරිවෙන් ගීතය පිරිවෙන් ‌කොඩිය පුජ්‍ය රේරුකානේ චන්දවිමල මහ නාහිමි පුජ්‍ය වාරියපොළ ශ්‍රී සුමංගල හිමි පූජිත ජීවිත පොලොන්නරුව බලංගොඩ ආනන්ද මෛත්රිය මහා ස්වාමින්වහන්සේ බලංන්ගොඩ සමිත හිමි බෞද්ධ අධ්‍යයනය මහනුවර මොනරාගල රජවරැ වංශකථා ව්‍යංජන අක්ෂර ව්‍යාකරණ විනය නීති විෂය අධ්‍යක්ෂවරු වෙබ් සයිට් එකක් හදමු ශ්‍රී සරණංකර සඟරජ හිමි සංදේ​ශ සංස්කෘත සිංහල සිංහල වාර සටහන් සුමංගල ස්වාමින්වහන්සේ සුමන හිමි හික්කඩුවේ ශ්‍රී සුමංගල හිමියෝ