සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ(විෂය)

පිරිවෙන් අමාත්‍යංශය යටතේ කටයුතු කරනු ලබන ඒ ඒ විෂයට අදාළ වගකිවයුතු විෂය අධ්‍යක්ෂවරුන්ගේ විස්තර මෙම පිටුවෙන් ඔබට ලබාගත හැක. එමෙන්ම ඔබට කිසියම් අදහසක් හෝ යෝජනා ඇත්නම් පහත ඇති අදහස් පලකිරීමේ කොටසේ පලකිරිමටද හැකියාව ඇත.  😀 

පූජ්‍ය බණ්ඩාරවෙල රතනසාර හිමි
පූජ්‍ය බණ්ඩාරවෙල රතනසාර හිමි සහකාර ලේකම් ප්‍රාචීන භාශෝපාකාර සමාගම
දු.ක.-0713374091
පූජ්‍ය රත්මල්විට චන්දානන්ද හිමි
පූජ්‍ය රත්මල්විට චන්දානන්ද හිමි විෂය - ත්‍රිපිටක ධර්මය
දු.ක.-0719294932
පූජ්‍ය රඹාවැවේ පාලිත හිමි
පූජ්‍ය රඹාවැවේ පාලිත හිමි විෂය - සංස්කෘත
දු.ක.-0712445560
පූජ්‍ය අලකොළගහ ඤාණරතන හිමි
පූජ්‍ය අලකොළගහ ඤාණරතන හිමි විෂය - භාවනා
දු.ක.-0112561233
පූජ්‍ය උයන්ගල්ලේ ඤාණරතන හිමි
පූජ්‍ය උයන්ගල්ලේ ඤාණරතන හිමි විෂය - දෙමළ
දු.ක.-0712975951
පූජ්‍ය මාරඹ චන්දවිමල හිමි
පූජ්‍ය මාරඹ චන්දවිමල හිමි විෂය -
දු.ක.-0714402620
එම්.එල්.ඒ.එස්.ප්‍රේමරත්න මහතා
එම්.එල්.ඒ.එස්.ප්‍රේමරත්න මහතා විෂය - සිංහල
දු.ක.-0777852778
යූ.එල්.ඩී.ජේ.පද්මසිරි මහතා
යූ.එල්.ඩී.ජේ.පද්මසිරි මහතා විෂය - ගණිතය
දු.ක.-0714458117
ආර්.ඩී.එස්.ජයවර්ධන මහතා
ආර්.ඩී.එස්.ජයවර්ධන මහතා විෂය - ඉංග්‍රීසි
දු.ක.-0718012922
පී.ඒස්.ඒ.නාලක දර්ශන මහතා
පී.ඒස්.ඒ.නාලක දර්ශන මහතා විෂය - ෙසෟන්දර්යය
දු.ක.-0718212536
ජේ.එම්.තරිදු හසංග මහතා
ජේ.එම්.තරිදු හසංග මහතා විෂය - විද්‍යාව සහ තොරතුරු තාක්ෂණය
දු.ක.-0775254405
ගමෙග් විකුම් සම්පත් මහතා
ගමෙග් විකුම් සම්පත් මහතා විෂය- වෛකල්පික
දු.ක.-
කේ .ඒ .එස්. ධර්මශ්‍රී මහතා
කේ .ඒ .එස්. ධර්මශ්‍රී මහතා විෂය - පාලි
දු.ක.-0779312772
හැමෝටම දැනගන්න හැමෝමත් එක්ක බෙදාගන්න.

Leave a Reply

Next Post

ගුරු පත්වීම්

Thu May 23 , 2019
හැමෝටම දැනගන්න හැමෝමත් එක්ක බෙදාගන්න.

Tags

අක්ෂර අනගාරික ධර්මපාල තුමා අනුමත කීරීම අම්පාර ඉංග්‍රීසි වාර සටහන් ඉතිහාසය ඉන්දියන් ඉතිහාසය උසස් පෙළ ඉතිහාස​ය කළුතර කාල සටහන් කැටයම් කලාව කුරුණෑගල කොළඹ ගම්පහ ගුරු පුරප්පාඩු නිකාය නිරුක්ති පාලි පැලෑනේ සිරි වජිරඥාන මහ නාහිමිපාණන් පිරිවෙන් ගීතය පිරිවෙන් ‌කොඩිය පුජ්‍ය රේරුකානේ චන්දවිමල මහ නාහිමි පුජ්‍ය වාරියපොළ ශ්‍රී සුමංගල හිමි පූජිත ජීවිත පොලොන්නරුව බලංගොඩ ආනන්ද මෛත්රිය මහා ස්වාමින්වහන්සේ බලංන්ගොඩ සමිත හිමි බෞද්ධ අධ්‍යයනය මහනුවර මොනරාගල රජවරැ වංශකථා ව්‍යංජන අක්ෂර ව්‍යාකරණ විනය නීති විෂය අධ්‍යක්ෂවරු වෙබ් සයිට් එකක් හදමු ශ්‍රී සරණංකර සඟරජ හිමි සංදේ​ශ සංස්කෘත සිංහල සිංහල වාර සටහන් සුමංගල ස්වාමින්වහන්සේ සුමන හිමි හික්කඩුවේ ශ්‍රී සුමංගල හිමියෝ