සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂකවරැ (පිරිවෙන්)

පිරිවෙන් අමාත්‍යංශය යටතේ කටයුතු කරනු ලබන ඒ ඒ දිස්ත්‍රික්කයට  අදාළ වගකිවයුතු සහකාර අධ්‍යක්ෂවරුන්ගේ විස්තර මෙම පිටුවෙන් ඔබට ලබාගත හැක. එමෙන්ම ඔබට කිසියම් අදහසක් හෝ යෝජනා ඇත්නම් පහත ඇති අදහස් පලකිරීමේ කොටසේ පලකිරිමටද හැකියාව ඇත.  😀 

පූජ්‍ය කටුගම්පලගම පියරතන හිමි
පූජ්‍ය කටුගම්පලගම පියරතන හිමි
දු.ක.-0779121998
පූජ්‍ය බුලත්ගම උපනන්ද හිමි
පූජ්‍ය බුලත්ගම උපනන්ද හිමි
දු.ක.-0714419170
පූජ්‍ය බලගොඩ අමරජෝති හිමි
පූජ්‍ය බලගොඩ අමරජෝති හිමි
දු.ක.-0714809845
පූජ්‍ය මාදෝවිට වජිරබුද්ධි හිමි
පූජ්‍ය මාදෝවිට වජිරබුද්ධි හිමි
දු.ක.-0718013646
පූජ්‍ය වටිනාපහ සෝමානන්ද හිමි
පූජ්‍ය වටිනාපහ සෝමානන්ද හිමි
දු.ක.-0714283164
පූජ්‍ය පල්ලේගම වංගීස හිමි
පූජ්‍ය පල්ලේගම වංගීස හිමි
දු.ක.-0718379650
පූජ්‍ය තෙරිපැහැ ධම්මින්ද හිමි
පූජ්‍ය තෙරිපැහැ ධම්මින්ද හිමි
දු.ක.-071811590
පූජ්‍ය ගෝණදෙණියේ තපස්සි හිමි
පූජ්‍ය ගෝණදෙණියේ තපස්සි හිමි
දු.ක.-0714438954
පූජ්‍ය නඹඩගස්වැව සුධම්මරතන හිමි
පූජ්‍ය නඹඩගස්වැව සුධම්මරතන හිමි
දු.ක.-0718159194
පූජ්‍ය රංවල පඤ්ඤාවාස හිමි
පූජ්‍ය රංවල පඤ්ඤාවාස හිමි
දු.ක.-0715366366
පූජ්‍ය දිවියාගල විජිතසීහ හිමි
පූජ්‍ය දිවියාගල විජිතසීහ හිමි
දු.ක.-0714462310
පූජ්‍ය මැදිරිගිරියේ විනීත හිමි
පූජ්‍ය මැදිරිගිරියේ විනීත හිමි
දු.ක.-0718180978
පූජ්‍ය කෙරෙද්වල පුඤ්ඤරතන හිමි
පූජ්‍ය කෙරෙද්වල පුඤ්ඤරතන හිමි
දු.ක.-0714223990
පූජ්‍ය මාවතවැවේ රතනවංශ හිමි
පූජ්‍ය මාවතවැවේ රතනවංශ හිමි
දු.ක.-0714394165
පූජ්‍ය මාවතවැවේ රතනවංශ හිමි
පූජ්‍ය මාවතවැවේ රතනවංශ හිමි
දු.ක.-0714394165
පූජ්‍ය කොබ්බෑවල මේධංකර හිමි
පූජ්‍ය කොබ්බෑවල මේධංකර හිමි
දු.ක.-0715325841
පූජ්‍ය තවලම සිද්ධත්ථ හිමි
පූජ්‍ය තවලම සිද්ධත්ථ හිමි
දු.ක.-0714414281
පූජ්‍ය මිල්ලෑවේ සරණපාල හිමි
පූජ්‍ය මිල්ලෑවේ සරණපාල හිමි
දු.ක.
පූජ්‍ය තනබද්දේගම සෝභිත හිමි
පූජ්‍ය තනබද්දේගම සෝභිත හිමි
දු.ක.-0713967277
E-mail- [email protected]
චන්දන කුමාර කඩිගමුව මහතා
චන්දන කුමාර කඩිගමුව මහතා
දු.ක.-0714427540
හැමෝටම දැනගන්න හැමෝමත් එක්ක බෙදාගන්න.

Leave a Reply

Next Post

සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ(විෂය)

Thu May 23 , 2019
පිරිවෙන් අමාත්‍යංශය යටතේ කටයුතු කරනු ලබන ඒ ඒ විෂයට අදාළ වගකිවයුතු විෂය අධ්‍යක්ෂවරුන්ගේ විස්තර මෙම පිටුවෙන් ඔබට ලබාගත හැක. එමෙන්ම ඔබට කිසියම් අදහසක් හෝ යෝජනා ඇත්නම් පහත ඇති අදහස් පලකිරීමේ කොටසේ පලකිරිමටද හැකියාව ඇත.  😀  හැමෝටම දැනගන්න හැමෝමත් එක්ක බෙදාගන්න.

Tags

අක්ෂර අනගාරික ධර්මපාල තුමා අනුමත කීරීම අම්පාර ඉංග්‍රීසි වාර සටහන් ඉතිහාසය ඉන්දියන් ඉතිහාසය උසස් පෙළ ඉතිහාස​ය කළුතර කාල සටහන් කැටයම් කලාව කුරුණෑගල කොළඹ ගම්පහ ගුරු පුරප්පාඩු නිකාය නිරුක්ති පාලි පැලෑනේ සිරි වජිරඥාන මහ නාහිමිපාණන් පිරිවෙන් ගීතය පිරිවෙන් ‌කොඩිය පුජ්‍ය රේරුකානේ චන්දවිමල මහ නාහිමි පුජ්‍ය වාරියපොළ ශ්‍රී සුමංගල හිමි පූජිත ජීවිත පොලොන්නරුව බලංගොඩ ආනන්ද මෛත්රිය මහා ස්වාමින්වහන්සේ බලංන්ගොඩ සමිත හිමි බෞද්ධ අධ්‍යයනය මහනුවර මොනරාගල රජවරැ වංශකථා ව්‍යංජන අක්ෂර ව්‍යාකරණ විනය නීති විෂය අධ්‍යක්ෂවරු වෙබ් සයිට් එකක් හදමු ශ්‍රී සරණංකර සඟරජ හිමි සංදේ​ශ සංස්කෘත සිංහල සිංහල වාර සටහන් සුමංගල ස්වාමින්වහන්සේ සුමන හිමි හික්කඩුවේ ශ්‍රී සුමංගල හිමියෝ