කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ පිරිවෙන්

අනු අංකය

ලි. අංකය

පිරිවෙණ සහ ලිපිනය 
පරිවේනාධිපති
දු.කථන
විද්‍යුත්
ඊ.ඩී. 1/8/6/ කුරු/20කු/බෝධිගුප්ත පිරිවෙණ, දෙණගමුව, පොල්ගහවෙලහැඩිපන්නල පඤ්ඤාලෝක හිමි0718440092 / 0372243093[email protected]
ඊ/ඩී/1/6/8/කුරු/13ව/කු/ඉ/ශ්‍රී ධර්මරක්ෂිත මූලික පිරිවෙන, කු/කුඹුක්වැව. ඉබ්බාගමුවඇතුමල්පිටියේ ධම්මාරාම හිමි0718425715 / 0372054954[email protected]
ඊඩී/3/8/6/නික/03ව/ම ශ්‍රී ජයන්ති මහා පිරිවෙන, මඩහපොලපූජ්‍ය මඩහපොල විමලජෝති හිමි0712952240 / 0777786397[email protected]
ඊ/ඩී/3/8/6/KU/04ශ්‍රී විජයානන්ද මහ පිරිවෙන,කොළඹ පාර, පොල්ගහවෙලපූජ්‍ය පොල්ගහවෙල පඤ්ඤාලෝක හිමි0779825457 /0372243397[email protected]

ඔබේ පිරිවෙණත් එකතු කරන්න

ඔබේ පිරිවෙණත් අප වෙබ් අඩවිය තුළ ලියා පදිංචි කිරීමෙන් පිරිවෙන් අධ්‍යාපනය සහ ආචාර්ය ශිෂ්‍ය තොරතුරු සැනෙකින් ලබා ගැනීමට හැක 
මෙතැනින් පිවිසෙන්න
පිරිවෙන් තොරතුරු එකතු කිරීම් සඳහා ඔබට gmail account එකක් තිබිය තිබිය යුතුය. gmail account එකක් සාදා ගන්නා ආකාරය දැන ගන්න මෙතැනින් පිවිසෙන්න.
හැමෝටම දැනගන්න හැමෝමත් එක්ක බෙදාගන්න.

Leave a Reply

Next Post

මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ පිරිවෙන්

Fri Nov 23 , 2018
හැමෝටම දැනගන්න හැමෝමත් එක්ක බෙදාගන්න.

Tags

අක්ෂර අනගාරික ධර්මපාල තුමා අනුමත කීරීම අම්පාර ඉංග්‍රීසි වාර සටහන් ඉතිහාසය ඉන්දියන් ඉතිහාසය උසස් පෙළ ඉතිහාස​ය කළුතර කාල සටහන් කැටයම් කලාව කුරුණෑගල කොළඹ ගම්පහ ගුරු පුරප්පාඩු නිකාය නිරුක්ති පාලි පැලෑනේ සිරි වජිරඥාන මහ නාහිමිපාණන් පිරිවෙන් ගීතය පිරිවෙන් ‌කොඩිය පුජ්‍ය රේරුකානේ චන්දවිමල මහ නාහිමි පුජ්‍ය වාරියපොළ ශ්‍රී සුමංගල හිමි පූජිත ජීවිත පොලොන්නරුව බලංගොඩ ආනන්ද මෛත්රිය මහා ස්වාමින්වහන්සේ බලංන්ගොඩ සමිත හිමි බෞද්ධ අධ්‍යයනය මහනුවර මොනරාගල රජවරැ වංශකථා ව්‍යංජන අක්ෂර ව්‍යාකරණ විනය නීති විෂය අධ්‍යක්ෂවරු වෙබ් සයිට් එකක් හදමු ශ්‍රී සරණංකර සඟරජ හිමි සංදේ​ශ සංස්කෘත සිංහල සිංහල වාර සටහන් සුමංගල ස්වාමින්වහන්සේ සුමන හිමි හික්කඩුවේ ශ්‍රී සුමංගල හිමියෝ