Thu. Jun 20th, 2019

පිරිවෙන.lk

පිරිවෙන් අධ්‍යාපනයේ අනාගතය උදෙසා

මූලික පිරිවෙන් අවසාන විභාගය වර්ෂ 2018 සහ ඉන්පසුව පැවැත්වෙන විභාග සඳහා ප්‍රශ්න පත්‍ර ව්‍යුහය

1 min read

2 thoughts on “මූලික පිරිවෙන් අවසාන විභාගය වර්ෂ 2018 සහ ඉන්පසුව පැවැත්වෙන විභාග සඳහා ප්‍රශ්න පත්‍ර ව්‍යුහය

    1. 5 වසර පාලි සංස්කෘත පිළිතුරු ‌පොත් ‌වශයෙන් අදහස් කරන්නේ කුමන ‌පොත්ද?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *