පූජ්‍ය ඌරගහ සිරිධම්ම නා හිමියන්ට නිවන් සුව පතමු

//පූජ්‍ය ඌරගහ සිරිධම්ම නා හිමියන්ට නිවන් සුව පතමු

අපවත් වි වදාරන්නට යෙදුණු අතිපුජනිය ශාස්ත්‍රපති පණ්ඩිත ඌරගහ සිරිධම්ම නාහිමිපාණන් වහන්සේ කළුතර, වලගෙදර සිරිනිවාස විද්‍යායතන පරිවෙනස්ථානයේ පරිවේනාධිපති ධුරය දරමින් පරිවේනස්ථානයටත්, ප්‍රදේශයටත් සුවිශාල මෙහෙවරක් කළ යතිවරයෙකි. කළුතර පරිවේනාධිපති කෘත්‍යාධිකාරී සංගමයේ බලවත් සංවේගය මෙයින් ප්‍රකාශ කරසිටිමු. අදාහන කටයුතු පිළිබද තොරතුරු පසුව දැනුම් දෙන බව අදාහන කමිටුව දන්වා සිටියි.

By | 2018-04-26T11:31:43+00:00 April 26th, 2018|පුවත්|0 Comments

Leave A Comment

error: කොපි කල නොහැක. අවශ්‍ය දත්ත ලබාගැනීමට අමතන්න. - 0779922151