පුවත්

/පුවත්/

May 2018

මූලික පිරිවෙන් අවසාන විභාග ප්‍රතිඵල 2017

By | 2018-05-17T16:31:25+00:00 May 17th, 2018|පුවත්|

මූලික පිරිවෙන් අවසාන විභාගයේ ප්‍රතිඵල දැනගැනීම සදහා මෙතැනින් පිවිසෙන්න. CLICK [...]

April 2018

පූජ්‍ය ඌරගහ සිරිධම්ම නා හිමියන්ට නිවන් සුව පතමු

By | 2018-04-26T11:31:43+00:00 April 26th, 2018|පුවත්|

අපවත් වි වදාරන්නට යෙදුණු අතිපුජනිය ශාස්ත්‍රපති පණ්ඩිත ඌරගහ සිරිධම්ම නාහිමිපාණන් [...]

March 2018

වාර්ෂික වාර්තාව

By | 2018-03-20T23:51:08+00:00 March 20th, 2018|අත්‍යවශ්‍ය ලිපි ලේඛන, පුවත්|

වාර්ෂික වාර්තාව සැකසීමට අවශ්‍ය ලිපි ගොනුව ඔබට ලබාගැනීමට පුළුවනි. [...]

error: කොපි කල නොහැක. අවශ්‍ය දත්ත ලබාගැනීමට අමතන්න. - 0779922151